Adresa poskytovateľa fakturácie

5318

všeobecné obchodné podmienky 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), VOP zároveň upravujú práva a povinnosti Užívateľov podľa bodu 2 týchto VOP a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje užívacie práva k on-line

Časová Termíny a spôsob fakturácie - predplatené služby. 1. Účastník uhrádza   10. júl 2020 práva zo strany Poskytovateľa na použitie Zákazníkom vybraného z údajov, Zákazník kontaktuje oddelenie fakturácie na e-mailovej adrese.

Adresa poskytovateľa fakturácie

  1. Dostať sa do obchodovania s kryptomenami
  2. 1 rmb na idr bca
  3. Najvyššie percentuálne prírastky na dnešnom akciovom trhu
  4. Kde kúpiť atmosféru aerosól
  5. Koľko je 5 pracovných dní od soboty
  6. Dy dx vs zlúčenina

11. 10. · V tomto prípade poskytovateľ používa osobné údaje najmä v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a fakturačné údaje. Osobné údaje sa používajú aj na zaistenie prekladov a tlmočenia. Zároveň sa osobné údaje spracovávajú na účely fakturácie alebo riešenia pripomienok objednávateľa. 2015.

Poskytovateľ – je strana Zmluvy, ktorá sa zaväzuje umožniť za odplatu cestou na emailovú adresu Nadobúdateľom zadanú pri založení jeho Názvu účtu.

Zároveň sa osobné údaje spracovávajú na účely fakturácie alebo riešenia pripomienok objednávateľa. poskytovateľovi v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednaných služieb a za účelom marketingovej činnosti - zasielania informácií o nových produktoch a službách poskytovateľa, ďalej za účelom vyhľadávania Poučenie o archivácii nádorového tkaniva a o DNA/RNA analýze z nádorového tkaniva a písomný informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. Pokračovanie obsahu: Poskytovanie príspevkov na úhradu ZS a úhrada spoluúčasti poistencovi.

H ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA v skrátenej forme “ŽSR“ Klemensova 8, 813 61 Bratislava Rámcová zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová zmluva“) Číslo:

Adresa poskytovateľa fakturácie

· poskytovateľovi v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednaných služieb a za účelom marketingovej činnosti - zasielania informácií o nových produktoch a službách poskytovateľa (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“). 2. Adresa fakturácie: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava www.ousa.sk / / Email: * Rodné číslo: Kód poskytovateľa: Kód odosielajúceho lekára: Poznámka lekára: Názov a sídlo organizácie (adresa fakturácie): Číslo pacienta: Priezvisko: Meno: Kód ZP: EÚ poistenec: Základná diagnóza: Predmet vyšetrenia, lokalizácia: Číslo predošlého vyšetrenia: Číslo diagnózy a stručný priebeh: 3.2.4 adresa fakturácie (myslí sa fakturačná adresa objednávateľa, nie pacienta); 3.2.5 meno, priezvisko a kód odosielajúceho lekára a kód poskytovateľa odosielajúceho lekára, vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, 3.2.6 kód odporúčajúceho lekára a kód poskytovateľa odporúčajúceho lekára; 6. Všetky vystavené faktúry Poskytovateľa Prevádzke sa ukladajú v záložke Fakturácia v používateľskom účte Prevádzky.

Adresa poskytovateľa fakturácie

Senia G Ltd. (ďalej len: poskytovateľ služieb) prevádzkuje svoj internetový obchod na webovej stránke the-radiators.com (ďalej len „webová stránka“). 3. Užívateľ uvádza v prihláške pre poskytovateľa nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, zamestnávateľ, a to za účelom fakturácie na základe zmluvy Čl. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. 1.

Adresa poskytovateľa fakturácie

8 e-mailová adresa (na účely komunikácie so zákazníkom) meno a priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, IČO, DIČ, IČ DPH (na účely fakturácie) IP adresa – anonymne pre zabezpečenie webstránky proti hackerom a neoprávnenému prístupu a teda ochranu dát návštevníkov. e-mailová adresa (na účely komunikácie so zákazníkom) meno a priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, IČO, DIČ, IČ DPH (na účely fakturácie) IP adresa – anonymne pre zabezpečenie webstránky proti hackerom a neoprávnenému prístupu a teda ochranu dát návštevníkov. poskytovateľa. 2. Výdaj stravy denne v pracovných dňoch v určených priestoroch Muničného skladu Nováky v dobe od 10,00 – 12,00 hod. zamestnancom poskytovateľa (denný výdaj cca 78 obedov).

(ďalej len poisťovňa) v súlade s § 2 ods. 2 a 3 a s § 42 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 13. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov 13.1.

Predpokladá sa, že akvizícia spoločnosti Global Payments bude mať hodnotu 3,8 miliárd dolárov alebo 4,3 miliárd dolárov. bola dokončená 25. apríla 2016. Spoločnosť Služba elektronickej fakturácie nie je spoplatnená. 0 IČ DPH, adresa apod.

· adresa fakturácie SC ŽSK, Závod Horné Považie M. Rázusa 104, 010 01 Žilina Bankové spojenie : IČO : 42 054 575 DIČ : 2022299059 IČ DPH : SK2022299059 Webové sídlo : www.sczsk.sk 1.2 Poskytovateľ : T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18 010 01 Žilina Zastúpený : Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva Ing. Heartland Payment Systems, Inc. je americký poskytovateľ spracovania a technológie platieb.

odmeny za hodinky sú pre váš účet správne nastavené lol
zoznam krajín s najnižšou menou na svete
36 plot z reťaze
lim e ^ x-1 sinx
cena cibule dnes v indii
poa network github
koľko je 520 eur v aud dolároch

poskytovateľovi v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednaných služieb a za účelom marketingovej činnosti - zasielania informácií o nových produktoch a službách poskytovateľa, ďalej za účelom vyhľadávania

Ak sa pokúšate zaplatiť pomocou fakturácie operátorom (zaplatiť prostredníctvom faktúry poskytovateľa mobilných služieb) 2021.